Trực tiếp: Tang lễ Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore
Trực tiếp: Tang lễ Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore

VTC News tiếp sóng trực tiếp tang lễ cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, linh cữu của ông sẽ được đưa theo tuyến đường 15,4 km qua nhiều địa điểm quan trọng của Singapore

xem tiếp »

Tin mới