Bọ ngựa khổng lồ khiêu chiến rắn

(VTC News) - Bọ ngựa quắp chặt rắn bằng đôi càng gai góc và mạnh mẽ của mình.