Cổ tích Thạch Sanh và phim chuyển thể

Cổ tích Thạch Sanh có lẽ là truyện tạo nên nhiều cảm hứng để các nhà làm phim chuyển thể.