Làm sao để xem lại chương trình truyền hình của VTC?

(VTC News) - Để xem lại các chương trình truyền hình của VTC, khán giả có thể truy cập địa chỉ http://vtc.com.vn.