Video: Cưa ngà hàng chục con voi

(VTC News) - Đối với người Thái Lan, những con voi có thân hình to lớn chính là những người bạn thân thiện và hữu ích trong cuộc sống.