Báo Điện tử VTC News

Xem em bé cười siêu dễ thương

(VTC News) - Em bé cười nắc nẻ khi nghe bố giả vờ nói chuyện điện thoại và cúp máy.