Xem màn ảo thuật người bay trên không

(VTC News) - Xem màn ảo thuật độc đáo người bay trên không.